Производство >> Подготовка на памук за предене и производство на памучни и тип памучни прежди

Фирми в отрасъл Подготовка на памук за предене и производство на памучни и тип памучни прежди

  • ФИЛТЕКС БЪЛГАРИЯ ЕООД

    София 1407, ул. Шаварски Път 3, тел. подготовка на памук за предене и производство на памучни и тип памучни прежди
  • ХРИСТО БОТЕВ ИНВЕСТ АД

    Варна 9000, ул. Тодор Влайков 65, тел. подготовка на памук за предене и производство на памучни и тип памучни прежди
  • ШИРОКОПЕЧАТЕН ТЕКСТИЛ АД

    Враца 3000, ул. Индустриална 7, тел. подготовка на памук за предене и производство на памучни и тип памучни прежди
Открийте ни в Google+